Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 51η Πράξης

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020

Ανακήρυξη υποψήφιων αιρετών εκπροσώπων στο ΠΥΣΔΙΠ Κρήτης

ΚΠΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΝΕΑΠΟΛΗΣ Συμμετοχή σε Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 


Το Περιφερειακό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Διατροφή, περιβάλλον & υγεία » που ιδρύθηκε και συντονίζεται από το ΚΠΕ Ιεράπετρας - Νεάπολης, συνεχίζει  την λειτουργία του για τα επόμενα δύο σχολικά έτη.

 Όσες σχολικές ομάδες επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 6 Δεκέμβρη στον παρακάτω σύνδεσμο

https://forms.gle/mRvJA5qR7DE6S5uR9

Τοποθέτηση Υποδιευθύντριας στο 1 ο Ε.ΠΑ.Λ. Χανίων

Τοποθέτηση Διευθυντή/ντριας στο ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Χανίων

Σημερινά Διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια για την ευρωπαϊκή δράση eTwinning-Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης!

 1. eTwinning Live: 30-10-2020, ώρα: 17:30, διάρκεια (λεπτά): 60
Περιοχές που αφορά: Ήπειρος,Ιόνια Νησιά
Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής

2.Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης: 30-10-2020, ώρα: 18:30, διάρκεια (λεπτά): 90
Περιοχές που αφορά: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Λέσβος, Σάμος, Χίος, Λήμνος
Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής

3.Ημερίδα για μη εγγεγραμμένους στο eTwinning: eTwinning - H Kοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης: 30-10-2020, ώρα: 18:30, διάρκεια (λεπτά): 90
Περιοχές που αφορά: Κιλκίς, Σέρρες, Χαλκιδική
Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής

4.eTwinning - Η Κοινότητα των Σχολείων της Ευρώπης: 30-10-2020, ώρα: 19:00, διάρκεια (λεπτά): 60
Περιοχές που αφορά: Πειραιάς, Κυκλάδες
Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής

5.eTwinning Live: 30-10-2020, ώρα: 20:00, διάρκεια (λεπτά): 60
Περιοχές που αφορά: Πειραιάς, Κυκλάδες
Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής

6.Γνωριμία με το νέο Twinspace: 31-10-2020, ώρα: 11:00, διάρκεια (λεπτά): 60
Περιοχές που αφορά: Κυκλάδες
Πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής

 

Στο http://www.etwinning.gr/news/webinars μπορείτε να δείτε και τις υπόλοιπες. Δίνεται βεβαίωση συμμετοχής σε όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετάσχουν.

«Συγκρότηση Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Σχολικού Έτους 2020-2021»

 


Συστάθηκε η Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.  με την συμμετοχή δύο στελεχών της Δ.Δ.Ε. & Π.Δ.Ε Χανίων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η επιλογή των κ. Ιάκωβου Κουμή και Εμμ. Αγγελάκη στην Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Παιδείας αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για την Φυσική Αγωγή του νομού μας. Δημιουργική και εποικοδομητική θητεία.

Το έγγραφο ΕΔΩ

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020

Ειδική πρόσκληση για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 «Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.» του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111 Α΄) καλεί με την αριθ. 147612/E4/29-10-2020 (ΑΔΑ: 9ΚΨΒ46ΜΤΛΗ-7Ι7) ειδική πρόσκληση τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ που έχουν ενταχθεί στους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄και Γ2΄ υποψήφιων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ των αριθ. 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, όπως αναμορφώθηκαν και ισχύουν, να υποβάλουν αίτηση μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου για το σχολικό έτος 2020-2021, ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλει αίτηση-δήλωση προτίμησης περιοχών στο πλαίσιο της αριθ. 105899/Ε4/13-8-2020 (ΑΔΑ: 90Ε946ΜΤΛΗ-2ΙΞ) εγκυκλίου-πρόσκλησης.

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ορίζεται από την Παρασκευή 30/10/2020 έως και την Τρίτη 3/11/2020.

Το Δελτίο Τύπου σε μορφή word

ΕΕΠ ΕΒΠ Κενά σε μορφή excel

Ειδική πρόσκληση κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-2021


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη αριθμ. 147611/Ε1/29-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΚΞ046ΜΤΛΗ-Ζ2Σ) πρόσκληση, καλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν ενταχθεί στους:

(α) τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας με εξειδίκευση στην ΕΑΕ της αριθμ. 3ΕΑ/2019 Προκήρυξης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, και

(β) προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των αριθμ. 1ΓΕ/2019, 2ΓΕ/2019, 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π (οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως στο Υ.ΠΑΙ.Θ.),

εφόσον το επιθυμούν, να να υποβάλουν αίτηση, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/), για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων, για το σχολικό έτος 2020-2021, βάσει των διατάξεων του άρθρου 86 «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής»,του ν. 4547/2018 (Α’ 102),όπως ισχύουν, ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλει αίτηση-δήλωση προτίμησης περιοχών στο πλαίσιο των 105324/Ε1/12-8-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΑ046ΜΤΛΗ-Ι4Α) και 119101/Ε1/10-9-2020 (ΑΔΑ: 6Τ2Ξ46ΜΤΛΗ-ΦΞΒ) εγκυκλίων/προσκλήσεων.

Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης – δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων ορίζεται: από την Παρασκευή 30/10 έως και τη Τρίτη 3/11/2020.

Η ειδική πρόσκληση σε μορφή pdf

 

Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2020

Διαδικασία επίδειξης γραπτών δοκιμίων υποψηφίων Ελλήνων εξωτερικού 2020

 

Από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων επισημείανεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (η με αριθμ. πρωτ. Φ.253/75425/Β6/2009 Υπουργική Απόφαση - ΦΕΚ 1367 Β' ), οι υποψήφιοι, που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων του Εξωτερικού μπορούν αν λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη αυτών σε χώρο και σε χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται από την Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και  Θρησκευμάτων 

Το έγγραφο σε μορφή doc. 

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020

Στελέχωση ΕΚΦΕ Χανίων

Μήνυμα Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκης Κεραμέως για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου

 Αγαπητές μαθήτριες και αγαπητοί μαθητές,
Αγαπητοί και αγαπητές εκπαιδευτικοί,

Η επέτειος της 28 ης Οκτωβρίου είναι ημέρα τιμής και μνήμης του αγώνα για την Ελευθερία
που έδωσαν οι Έλληνες, ορθώνοντας με ομοψυχία το ανάστημά τους στις δυνάμεις του
ολοκληρωτισμού και της μισαλλοδοξίας. Ημέρα υπερηφάνειας για το μεγαλειώδες «ΟΧΙ» στο
φασισμό και το ναζισμό.
Ο πόλεμος του 1940 είναι όμως και υπενθύμιση όλων εκείνων των αξιών που κράτησαν τότε
όρθιο τον Ελληνισμό και που συνεχίζουν να μας εμπνέουν και να μας καθοδηγούν μέχρι και
σήμερα. Η πίστη στα ιδανικά της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, το αίσθημα
ευθύνης για την προάσπιση της πατρίδας, το σθένος που υπερνικά το φόβο και τροφοδοτεί
την ελπίδα. Και συνάμα, η εθνική ενότητα απέναντι σε κάθε απειλή. Η ομοψυχία που
παραμερίζει τις διαφορές και μας δίνει δύναμη, μας εμπνέει και δημιουργεί προϋποθέσεις
για την πρόοδο και την επίτευξη των εθνικών μας στόχων.
Πρόσφατα γεγονότα, τόσο στη χώρα μας, όσο και στην Ευρώπη, καταδεικνύουν ότι ο αγώνας
κατά του ολοκληρωτισμού, του ρατσισμού και του φανατισμού συνεχίζεται. Απαιτείται,
επομένως, διαρκής εγρήγορση για την προάσπιση θεμελιωδών και πανανθρώπινων αξιών. Ο
καθημερινός αυτός αγώνας συνιστά, άλλωστε, και τον πολυτιμότερο φόρο τιμής στις θυσίες
της γενιάς του 1940, στη μνήμη αυτών που αγωνίστηκαν και οραματίστηκαν μια σύγχρονη
Ελλάδα, ελεύθερη και δημοκρατική.
Στην ιδιαίτερη σχολική χρονιά που διανύουμε εξαιτίας της πρωτόγνωρης υγειονομικής
κρίσης, θα τιμήσουμε τους ήρωες και τις ηρωίδες του 1940 με διαφορετικούς εορτασμούς,
με μέτρα πρόληψης, αλλά με αμείωτη θέρμη. Κρατώντας βαθιά μέσα μας το παράδειγμά

τους, και διατηρώντας αδιαπραγμάτευτες τις αξίες που υπερασπίστηκαν ακόμη και με τη
ζωή τους.
Χρόνια πολλά σε όλες τις Ελληνίδες, σε όλους τους Έλληνες.

Επισκέψεις εβδομάδος σε Σχολικές Μονάδες, από την Ομάδα Φυσικής Αγωγής


 Σημαντικές επισκέψεις συνεχίζονται, στα πλαίσια της συνεργασίας με τις σχολικές μονάδες, της Ομάδας Φυσικής Αγωγής. Η φιλόξενη υποδοχή και η άψογη συνεργασία με καθηγητές Φυσικής Αγωγής και Δ/ντες των Σχολείων, δημιουργούν προϋποθέσεις για αντιμετώπιση θεμάτων που θα βελτιώσουν την ύπαρξη της Φυσικής Αγωγής στην σχολική ζωή. Οι σχολικές μονάδες που συναντήσαμε αυτήν την εβδομάδα είναι 3ο ΓΕΛ Χανίων, 1ο ΕΠΑΛ Χανίων, 4ο Γυμνάσιο Χανίων, 3ο Γυμνάσιο Χανίων, Γ/σιο Νεας Κυδωνίας, ΓΕΛ Νέας Κυδωνίας, Γυμνάσιο Αλικιανού, ΓΕΛ Αλικιανού.Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020

Παρουσίαση του προγράμματος "Σχολείο & Βουνό" στην Nea TV.Παρουσίαση του προγράμματος "Σχολείο & Βουνό"

για μαθητές γυμνασίων, στην Νέα τηλέοραση από τους Συνδιοργανωτές.
Η Ομάδα Φυσικής Αγωγής της Δ.Δ.Ε. Χανίων, ο Ορειβατικός Σύλλογος Χανίων και η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων σας καλούν σε μια πολύ όμορφη δράση συνεργασίας... Γιατί μπορεί να μην έχουμε αγώνες ακόμη αλλά η δράση δεν σταματά ποτέ...
Από το 7:30 λεπτό...
Οι δηλώσεις μέχρι και την Δευτέρα...

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020

Αιτήσεις Αναπληρωτών Covid 19

 Καλούνται οι αναπληρωτές τρίμηνης σύμβασης (covid19) να κάνουν αίτηση προτίμησης σχολείων στην πλατφόρμα πασιφάη από σήμερα Παρασκευή έως και Κυριακή 23:59 για την οριστική τους τοποθέτηση.

Για την υποβολή αίτησης πατήστε στον σύνδεσμο 

ΠΑΣΙΦΑΗ

και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Το κουμπί Σύνδεση -> Σύνδεση για Αναπληρωτές Καθηγητές (TaxisNet)
  2. συμπληρώνετε τους κωδικούς σας στο TaxisNet
  3. Με την είσοδό σας ακολουθήστε το μενού-->Αιτήσεις-->Νέα Αίτηση (Δημιουργία)
  4. Έντυπο Ε5 (τοποθέτηση αναπληρωτή Covid 19)
  5. Το αστεράκι δηλώνει την κύρια τοποθέτηση (covid) και πρέπει να δηλωθεί υποχρεωτικά.
  6. Πρέπει να δηλώσετε όλα τα Σχολεία που υπάρχουν στη λίστα προτίμησης Σχολικών Μονάδων
  7. Μόλις ολοκληρώσετε πατήστε  Αποστολή
  8. Θα λάβετε αντίγραφο της με αριθμό πρωτοκόλλου
  9. Η προσωρινή αποθήκευση ΔΕΝ στέλνει την Αίτηση
  10. Δεν χρειάζεται να τη στείλετε υπογεγραμμένη


Οργανικά κενά Μουσικού Σχολείου Θερίσου

3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους με θέμα: «Διακόσια Χρόνια από το 1821

 

Η Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και η Ειδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης των 200 ετών από την έναρξη του Απελευθερωτικού Αγώνα διοργανώνουν για 3η συνεχή χρονιά πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους (βίντεο) με θέμα: «Διακόσια Χρόνια από το 1821». Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν έως 26 Φεβρουαρίου 2021 μαθητές/τριες Β’ και Γ’ Γυμνασίου όλης της Ελλάδας, ατομικά ή σε ομάδες έως τριών ατόμων υπό την επίβλεψη ενός/μιας εκπαιδευτικού.

Οι διακριθέντες, εφόσον τα επιδημιολογικά δεδομένα το επιτρέψουν, θα λάβουν μέρος σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευτική επίσκεψη στον Ν. Μαγνησίας και τελετή απονομής τίτλων διάκρισης. Κεντρικό θεματικό πεδίο του διαγωνισμού αποτελεί η Επανάσταση του 1821. Ειδικότερα, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να δημιουργήσουν μια ταινία μικρού μήκους (βίντεο) διάρκειας έως έξι λεπτών, εμπνευσμένοι/ες από μία από τις παρακάτω προσωπικότητες της περιόδου της Ελληνικής Επανάστασης:

α. Κωνσταντίνος Κανάρης

β. Ιωάννης Καποδίστριας

γ. Ευανθία Καΐρη

δ. π. Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων

Μέσα από τη δημιουργία τους οι μαθητές/τριες θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους για το θέμα και να προβληματιστούν σχετικά με τη σημασία και την επικαιρότητά του στη σύγχρονη ζωή, αντλώντας έμπνευση ιδίως από τη ζωή και το έργο των προσωπικοτήτων στις οποίες εστιάζει ο διαγωνισμός κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Επιπλέον, θα εξοικειωθούν με την επιστημονική και ιστορική έρευνα και θα γίνουν οι ίδιοι/ίδιες ερευνητές/τριες του παρελθόντος μέσα από την αναδίφηση και μελέτη ιστορικών πηγών.

Ο διαγωνισμός αποτελεί αφορμή για την ενασχόληση των μαθητών/τριών με την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά συγχρόνως και με την ιστορία της τοπικής τους κοινωνίας και τους ήρωες του Αγώνα.

Επισημαίνεται ότι ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Ε.Ο.Δ.Υ. για την προστασία από τον COVID-19.

 Αφίσα

Πρόσκληση συμμετοχής

Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης Γονέων/Κηδεμόνων

Ενημέρωση για την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020

Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (COVID-19)

Ενημερώνουμε όλους τους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στην ΔΔΕ Χανίων ως προσωρινοί αναπληρωτές τρίμηνης διάρκειας (COVID-19) με την 141729/Ε1/16-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΓ346ΜΤΛΗ-Υ59) ΥΑ του ΥΠΑΙΘ ότι σύμφωνα με την παραπάνω ΥΑ οι προσληφθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στην σχολική μονάδα που θα τοποθετηθούν εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας τοποθέτησης τους σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Αύριο Τρίτη 20/10/2020 θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Χανίων (http://www.didechan.gr/) οι προσωρινές τοποθετήσεις για όλους τους προσληφθέντες αναπληρωτές ΔΕ τρίμηνης διάρκειας (COVID-19).

Όλοι οι αναπληρωτές ΔΕ τρίμηνης διάρκειας (COVID-19) οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στην σχολική μονάδα που θα τοποθετηθούν από την Τετάρτη 21 έως και την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020. Παρακαλείστε να παρουσιαστείτε στο σχολείο τοποθέτησης όσο πιο νωρίς το πρωί ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία πρόσληψης.

Τα βήματα που απαιτούνται για την διαδικασία πρόσληψης, οι οδηγίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσετε για την πρόσληψή σας, καθώς και όλα τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσετε στην σχολική μονάδα που θα παρουσιαστείτε θα ανακοινωθούν αναλυτικά στην ιστοσελίδα της ΔΔΕ Χανίων αύριο Τρίτη 20/10/2020 μαζί με τις προσωρινές τοποθετήσεις.


 

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020

Προσλήψεις 92 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19, για το διδακτικό έτος 2020-2021

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2020-2021 προσλαμβάνονται 92 μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου:

- στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) → 50

- στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη → 18

- στις Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ)→10

- στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) → 13

- στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ → 1

με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας, για να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες οι οποίες προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19 [άρθρο 35 του ν. 4722/2020 (Α΄ 177)].

Οι προσλαμβανόμενοι στα ΚΕΣΥ οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στο ΚΕΣΥ πρόσληψής τους από την Τρίτη 20 έως και την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020.

Οι υπόλοιποι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.

Ο πίνακας των ονομάτων σε μορφή excel


 

Πρόσκληση σε διαδικτυακό σεμινάριο του ΚΠΕ Αρχανών

 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών–Ρούβα–Γουβών,
στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΚΠΕ) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» και του υποέργου 2, Άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες σε μετάβαση και μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη
συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόκειται να πραγματοποιήσει εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο: «COVID 19: Μέτρα προστασίας και ποιότητα ζωής» την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020, λόγω των περιοριστικών μέτρων που σχετίζονται με την πανδημία.
Στόχος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών για την προστασία της υγείας τους στην εποχή της πανδημίας του κορωνοϊού, τα μέτρα αντιμετώπισης και τις συνέπειες τους σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Θα αναφερθούν θέματα όπως τα υγειονομικά μέτρα προστασίας στο περιβάλλον, η κατάλληλη διατροφή για την ενίσχυση της σωματικής υγείας καθώς και η διαχείριση της ψυχικής υγείας. Παράλληλα θα προταθούν στους εκπαιδευτικούς βιωματικές δραστηριότητες που μπορούν να εφαρμοσθούν στη φύση ή στο ευρύτερο περιβάλλον του σχολείου.
Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί μέσω πλατφόρμας σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να συμμετάσχουν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική φόρμα https://forms.gle/dREqgKywuVqYwxD98 μέχρι τις 2 Νοεμβρίου 2020, ώστε
να τους αποσταλεί ο σχετικός σύνδεσμος με τον οποίο θα εισέλθουν στην πλατφόρμα.
Πρόγραμμα
18:00-18:10 Μαρία Σφακιανάκη, Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών, «…Με τη ματιά της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»
18:10-18:40 Δρ. Αντώνης Παπαδάκης Υγιεινολόγος, Αν. Προϊστάμενος Τμ. Δημόσιας Υγιεινής Περιφέρειας Κρήτης, «Μέτρα προστασίας στο περιβάλλον για την αποφυγή της επιμόλυνσης»
18:40-19:10 Στέλιος Λιναρδάκης, Κλινικός διαιτολόγος, Προϊστάμενος του τμήματος Διατροφής του Βενιζελείου Νοσοκομείου, «Διατροφική αντιμετώπιση της πανδημίας»
19:10-19:40 Κατερίνα Μαλλιωτάκη, Σύμβουλος ψυχικής υγείας και Συστημική ψυχοθεραπεύτρια, «Όταν η ψυχή νοσεί…»
19:40-20:00 Άννα Μαρτιμιανάκη, Έλενα Φανιουδάκη (Μέλη της Παιδαγωγικής ομάδα του ΚΠΕ Αρχανών-Ρούβα-Γουβών), «Προτάσεις για βιωματικές δραστηριότητες στο πεδίο»
Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται χωρίς δαπάνες για το ΚΠΕ Αρχανών. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας.


Η Υπεύθυνη του Κ.Π.Ε. Αρχανών-Ρούβα-Γουβών
Σφακιανάκη Μαρία
Γεωπόνος, Msc Βιολογίας

Πρόσκληση συμμετοχής περιβαλλοντικών ομάδων στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το σεισμικό τόξο που μας… ενώνει» για το σχ. έτος 2020-2021. ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου

 

Σας ενημερώνουμε ότι το Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Το σεισμικό τόξο που μας… ενώνει” (αρ. έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Φ7/ΕΠ/195699/203878/Δ7-23/12/2019), το οποίο συντονίζει το ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου συνεχίζει τη λειτουργία του και τη φετινή χρονιά.

Προσκαλούμε τις σχολικές περιβαλλοντικές ομάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (εκπαιδευτικούς-μαθητές/τριες),  να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική αίτηση στο https://forms.gle/ritYBcAafK2CRMYUA , αρχικά μέχρι την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020, προκειμένου κατόπιν να ξεκινήσουμε την οργάνωση των δραστηριοτήτων μας. Ευελπιστούμε ότι οι ιδιαίτερες συνθήκες της εποχής μας, δεν θα αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα για τη συμμετοχή των σχολικών περιβαλλοντικών ομάδων στις δράσεις του δικτύου μας. Σας περιμένουμε όλους και όλες στο δίκτυο μας.

Η διαδικασία είναι ίδια, τόσο για όσους συμμετείχαν παλαιότερα, όσο και για αυτούς που επιθυμούν να ενταχθούν για πρώτη φορά στο δίκτυο. Η συμμετοχή-ένταξη στο δίκτυο αφορά το σχολικό έτος που διανύουμε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ε.Θ.Δ.: «Το Σεισμικό Τόξο που μας... ενώνει» μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου  https://www.kpezakyn.gr/diktio/ . Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2695053417 ή μέσω email   kpezakyn@gmail.com .

Η Υπεύθυνη Λειτουργίας του ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου

και Πρόεδρος της συντονιστικής επιτροπής του

Ε.Θ.Δ. «Το Σεισμικό Τόξο που μας....ενώνει»

 

           Πηνελόπη Αβούρη