Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020

Συγκρότηση Τριμελών Εφορευτικών Επιτροπών Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης