Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2020

«Κάλυψη λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Χανίων – Πράξη ΠΥΣΔΕ 47η/ 22-10-2020»