Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

«Κάλυψη λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Χανίων – Πράξη ΠΥΣΔΕ 46 η/ 19-10-2020»