Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020

Απαραίτητα έντυπα για τους αναπληρωτές ΕΕΠ – ΕΒΠ, οι οποίοι έχουν προσληφθεί σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και αφορούν το ΠΥΣEΕΠ (απόδοση Μισθολογικού Κλιμακίου – Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου)