Γραφεία Δ.Δ.Ε. Χανίων

Πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνα και γραφεία)

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

 

Ενόψει των αιτήσεων σας για οργανική τοποθέτηση τις επόμενες ημέρες, βάσει και του χρονοδιαγράμματος που έχει ανακοινωθεί, παρακαλούμε για τις ενέργειες σας βάσει των παρακάτω:

Για να υπολογιστούν σωστά στο σύνολο τους τα μόρια σας, θα πρέπει να αποστείλετε στο pysde@dide.chan.sch.gr ΑΜΕΣΑ και το αργότερο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων σας για τοποθέτηση σε οργανικό κενό,  τα εξής:

α) Πιστοποιητικό εντοπιότητας.

 β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 γ) Βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση τέκνου που σπουδάζει.

δ) Βεβαίωση της υπηρεσίας ή του ασφαλιστικού φορέα του / της συζύγου για την συνυπηρέτηση.

Υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να παρακολουθείτε ανελλιπώς τις ανακοινώσεις του ΠΥΣΔΕ στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Χανίων για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στη διαδικασία που έχει ανακοινωθεί.

Ανακοίνωση Επικαιροποιημένων Πινάκων Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.) ανά κλάδο και ειδικότητα σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων, ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος υπηρεσιακών μεταβολών, ανακοίνωση οριστικού πίνακα ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής, ανακοίνωση οριστικού πίνακα οργανικών τοποθετήσεων-βελτιώσεων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.), ανακοίνωση προθεσμίας αιτήσεων τοποθέτησης σε οργανικά κενά των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής και προθεσμίας αιτήσεων των εκπαιδευτικών Ειδικής που έχουν μείνει στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ για τοποθέτηση σε εναπομείναντα οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.)


Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Χανίων με την υπ’ αριθμ. 10η/24.05.2024 Πράξη του:

A. Ανακοινώνει Επικαιροποιημένους Πίνακες Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.)  ανά κλάδο και ειδικότητα και σχολική μονάδα.

Β. Ανακοινώνει Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.

Γ. Ανακοινώνει οριστικό πίνακα ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής 

Δ. Ανακοινώνει οριστικό πίνακα οργανικών τοποθετήσεων-βελτιώσεων των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε οργανικά κενά ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. 

Ε. Καλεί:

1. τους εκπαιδευτικούς που προέρχονται από το πρώην 1ο Γυμνάσιο Χανίων και βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν (εφόσον το επιθυμούν) αίτηση τοποθέτησης σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Δ.Ε. Χανίων «ΠΑΣΙΦΑΗ» μέχρι και τη Δευτέρα 27/5/2024 και ώρα 23.59.

Τα βήματα για τη συμπλήρωση της αίτησης είναι τα εξής:
 • Ηλεκτρονική Πλατφόρμα «ΠΑΣΙΦΑΗ»: https://srv-dide.chan.sch.gr/
 • Σύνδεση για μόνιμους καθηγητές
 • Είσοδος με όνομα χρήστη και κωδικό του Πανελλήνιου σχολικού δικτύου
 • Αιτήσεις, Νέα αίτηση, Για βελτίωση-οριστική τοποθέτηση

2. τους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στον οριστικό πίνακα ονομαστικά υπεράριθμων Γενικής, να υποβάλουν (εφόσον το επιθυμούν) αίτηση τοποθέτησης σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων της ίδιας ή όμορης περιοχής του σχολείου οργανικής τους, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Δ.Ε. Χανίων «ΠΑΣΙΦΑΗ» μέχρι και τη Δευτέρα 27/5/2024 και ώρα 23.59.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν να ρυθμίσουν την υπεραριθμία τους για να υπολογιστούν σωστά στο σύνολο τους τα μόρια, θα πρέπει να αποστείλουν στο pysde@dide.chan.sch.gr μέχρι και τη Δευτέρα 27/5/2024 και ώρα 23.59 (εκτός εάν τα έχουν ήδη καταθέσει σε αίτηση μετάθεσης/βελτίωσης το τρέχον σχολικό έτος στη Δ.Δ.Ε. Χανίων) τα εξής:

α) Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
γ) Βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση τέκνου που σπουδάζει.
δ) Βεβαίωση της υπηρεσίας ή του ασφαλιστικού φορέα του / της συζύγου για την συνυπηρέτηση.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Η αποστολή με email (εντός των ίδιων προθεσμιών) των πιστοποιητικών που αναφέρονται παραπάνω γίνεται ΑΦΟΥ οριστικοποιήσετε την αίτηση σας στη ΠΑΣΙΦΑΗ (εντός των προθεσμιών που έχουν ανακοινωθεί) ώστε να αντιστοιχηθούν σωστά τα πιστοποιητικά με την αίτηση σας.

Τα βήματα για τη συμπλήρωση της αίτησης είναι τα εξής:
 • Ηλεκτρονική Πλατφόρμα «ΠΑΣΙΦΑΗ»: https://srv-dide.chan.sch.gr/
 • Σύνδεση για μόνιμους καθηγητές
 • Είσοδος με όνομα χρήστη και κωδικό του Πανελλήνιου σχολικού δικτύου
 • Αιτήσεις , Νέα αίτηση, Για αλλαγή οργανικής θέσης από τους ονομαστικά υπεράριθμους

3. τους εκπαιδευτικούς της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης στα εναπομείναντα οργανικά κενά σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε) της Δ.Δ.Ε. Χανίων, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Δ.Ε. Χανίων «ΠΑΣΙΦΑΗ» μέχρι και τη Δευτέρα 27/5/2024 και ώρα 23.59.

Τα βήματα για τη συμπλήρωση της αίτησης είναι τα εξής:
 • Ηλεκτρονική Πλατφόρμα «ΠΑΣΙΦΑΗ»: https://srv-dide.chan.sch.gr/
 • Σύνδεση για μόνιμους καθηγητές
 • Είσοδος με όνομα χρήστη και κωδικό του Πανελλήνιου σχολικού δικτύου
 • Αιτήσεις , Νέα αίτηση, Για οριστική τοποθέτηση

Παρατηρήσεις:

1. Το επισυναπτόμενο διευκρινιστικό έντυπο με τίτλο «Ρύθμιση Υπεραριθμίας Εκπαιδευτικών 2024 και Ομάδες Σχολείων της Δ.Δ.Ε. Χανίων» δίνει διευκρινίσεις σχετικά με της οργανικές υπεραριθμίες και στο τέλος αναγράφονται οι Ομάδες των σχολείων καθώς και οι όμορες Ομάδες σχολείων.

2. Επισημαίνεται ότι για τυχόν ανακοινοποιήσεις (στο Χρονοδιάγραμμα ή τις Ανακοινώσεις) θα ενημερώνονται οι σχολικές μονάδες και θα γίνεται και σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Χανίων (www.didechan.gr).

3. Για να βλέπετε σωστά τους πίνακες θα πρέπει να τους κατεβάζετε τοπικά στον υπολογιστή σας και να τους ανοίγετε με το αντίστοιχο πρόγραμμα που πρέπει. Οι xls/xlsx πίνακες πρέπει να διαβάζονται αποκλειστικά με το Excel (και όχι με άλλο πρόγραμμα ή online) για να είστε σίγουροι ότι απεικονίζονται σωστά.

4. Για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα για την ΠΑΣΙΦΑΗ και τη διαδικασία των αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα επικοινωνείτε ΑΜΕΣΑ (εντός των προθεσμιών) με email με τον κ. Σμυρναίο Νίκο στο nicsmyrn@sch.gr

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Σχολείων, να ενημερώσουν άμεσα όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου τους με κάθε πρόσφορο τρόπο (ακόμα και όσους/όσες απουσιάζουν για οποιοδήποτε λόγο) και να αναρτήσουν στον Πίνακα Ανακοινώσεων την παρούσα Ανακοίνωση με τα επισυναπτόμενα σε αυτήν.

Πέμπτη 23 Μαΐου 2024

Παράταση υποβολής ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδημαϊκού έτους 2024 - 2025 σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων.

 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνεται παράταση της προθεσμίας υποβολής του ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ακαδημαϊκού έτους 2024 - 2025 σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων έως τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024. Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου θα είναι προσβάσιμη έως τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 όλο το 24ωρο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:

https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr/

 και οι υποψήφιοι θα μπορούν από οποιοδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο, να υποβάλουν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο με τις προτιμήσεις των Σχολών που επιθυμούν να εισαχθούν και να δηλώσουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την υποψηφιότητά τους. Η εφαρμογή συνοδεύεται από οδηγίες, τις οποίες οι υποψήφιοι οφείλουν να μελετήσουν προσεκτικά και να ακολουθήσουν πιστά τα προτεινόμενα βήματα για τη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου.Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει, αμέσως μετά την ηλεκτρονική υποβολή:

Α. Να εκτυπώσουν απευθείας από την εφαρμογή τα δύο αρχεία που εμφανίζονται και να υπογράψουν σε όλες τις σελίδες:

α)  ένα (1) αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς και β)             την προσυμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση.

Β. Να αποστείλουν (μέχρι και την Τρίτη 28 Μαΐου 2024, ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης) τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα μαζί με:

 • ένα (1) φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • ένα (1) φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης, που έχει εκδοθεί από την αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου ή φωτοαντίγραφο Απόφασης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ). Τα Πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί μετά τις 31 Οκτωβρίου 2017. Σύμφωνα με την Υ.Α. Φ.153/147462/Α5/28-11-2022 (Β΄6069) δεν ισχύουν πλέον τα Πιστοποιητικά με κωδικούς 26, 39, 50 και 55, εφόσον αυτοί καταργήθηκαν και οι κάτοχοί τους κλήθηκαν να υποβάλουν εκ νέου σχετικό αίτημα σε Επταμελή Επιτροπή σύμφωνα με την Φ.152/141455/Α5/08-12-2023 εγκύκλιο, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό με νέο κωδικό.

      Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α περιμένει το αποτέλεσμα ένστασης από την Επιτροπή Ενστάσεων του ΚΕΣΥ, αντί του Πιστοποιητικού, θα συμπληρώσει ΥΔ δηλώνοντας ότι είναι σε αναμονή και θα στείλει το απαραίτητο αντίγραφο, όταν παραλάβει το πρωτότυπο από την Επταμελή Επιτροπή.

 • ένα (1) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 • σε περίπτωση υποβολής του Μηχανογραφικού Δελτίου, από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συνυποβάλλεται και η πρωτότυπη εξουσιοδότηση.

Η αποστολή θα πρέπει να γίνει Α Π Ο Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ι Κ Α   ΚΑΙ   Μ Ο Ν Ο με ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ (COURIER ) προς το:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ Β΄ γρ. 0090,

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122, Μαρούσι – Αθήνα, Ελλάδα

με την ένδειξη:

Για την Επιτροπή Συγκέντρωσης και Ελέγχου δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για το έτος 2024

και καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την  28η Μαΐου 2024.

«ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υπενθυμίζεται ότι από τις 04-04-2024 έχει ανακοινωθεί ο πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ) εξεταστικής περιόδου 2024A και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά ανά εξεταζόμενη  γλώσσα και επίπεδο. Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι από τις 27-02-2024 έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα των εξετάσεων του ΚΠΓ περιόδου 2024A. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται:

 • Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr) στο σύνδεσμο για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.
 • Από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
 • Από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
               Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι εξετάζονται στο Εξεταστικό Κέντρο που θα λειτουργήσει στην Περιοχή Εξέτασης που επέλεξαν στην αίτηση συμμετοχής τους στις Eξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΓ. Εφόσον σε κάποια Περιοχή Εξέτασης θα λειτουργήσουν περισσότερα από ένα Εξεταστικά Κέντρα, τότε οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέξουν την κατανομή σε αυτά της εξεταζόμενης γλώσσας και του εξεταζόμενου επιπέδο.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για το Εξεταστικό κέντρο στο οποίο θα πρέπει να προσέλθουν, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, η οποία είναι προσπελάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://kpg.it.minedu.gov.gr/

Επισυνάπτεται ο πίνακας με τα εξεταστικά κέντρα ΕΔΩ 

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των εξετάσεων ΕΔΩ 

 

Υποβολή δικαιολογητικών για τη χορήγηση Βεβαίωσης Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Νίκης για τους σχολικούς αγώνες 2023-2024

 Μετά την ολοκλήρωση των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας - Κύπρου, σχολικού έτους 2023- 2024 και έχοντας υπόψη την περιπτ. δ της παραγρ. 4 του άρθρου 35 του Π.Δ. 18/2018 (Α΄31), η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί τους τελειόφοιτους (Γ’ Λυκείου) μαθητές και μαθήτριες των Δημόσιων και Ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, κατά το τρέχον σχολικό έτος, οι οποίοι κατέκτησαν 1η ή 2η ή 3η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αθλητικούς  Αγώνες (Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων) και εφόσον επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις αθλητικές διακρίσεις τους για την εισαγωγή τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, να υποβάλλουν στην Υπηρεσία μας τα σχετικά δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται παρακάτω:
α. αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης Νίκης (επισυνάπτεται),
β. αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις),
γ. αντίγραφο της Σχολικής Αθλητικής Ταυτότητας επικυρωμένο από τον Διευθυντή/Διευθύντρια της οικείας σχολικής μονάδας.

Διαδικασία έκδοσης της Βεβαίωσης Νίκης  Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται από τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 έως και τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 μόνο ηλεκτρονικά από τους γονείς/κηδεμόνες/επιτρόπους των μαθητών/μαθητριών στη διεύθυνση: vevaiosinikis@minedu.gov.gr και στο πεδίο «Θέμα» του ηλεκτρονικού μηνύματος αναγράφεται: ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΙΚΗΣ - ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ. Τα δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά μόνον εφόσον είναι ευκρινή σαρωμένα αρχεία των πρωτότυπων εγγράφων. Μετά τη συγκέντρωση και επεξεργασία των υποβαλλόμενων αιτημάτων, η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής εκδίδει για κάθε δικαιούχο τη Βεβαίωση Νίκης και αποστέλλει ηλεκτρονικά στον/στην αιτούμενο/αιτούμενη σχετικό αντίγραφο, προκειμένου να το καταθέσει μαζί με άλλα αναγκαία δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) για την
εγγραφή στον Ειδικό Πίνακα Διακριθέντων Αθλητών.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τον τρόπο εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο της Γ.Γ.Α.: https://gga.gov.gr/athlitismos/athlitismos/diakrithentes-athlite
Επισημάνσεις:
1. Οι τελειόφοιτοι μαθητές/μαθήτριες που έχουν ήδη καταθέσει αίτηση για την έκδοση Βεβαίωσης Νίκης (πριν από την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου), παρακαλούνται να καταθέσουν εκ νέου το αίτημά τους, συμπληρώνοντας τη συνημμένη αίτηση.
2. Τα Φύλλα Αγώνα για κάθε πρωτάθλημα διαβιβάζονται υπηρεσιακά από τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.).
3. Μετά το τέλος κάθε σχολικού έτους εκδίδεται εγκύκλιος από τη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες να καταθέσουν σχετικά δικαιολογητικά για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, λόγω σχολικής αθλητικής διάκρισης.

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής ενημερώνονται ενυπόγραφα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας για τα διαλαμβανόμενα στην
παρούσα εγκύκλιο και από κοινού ενεργούν άμεσα για τη σχετική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μαθητών και μαθητριών, ώστε να προβούν έγκαιρα στις αναγκαίες διαδικασίες υποβολής των
δικαιολογητικών τους.
Η εγκύκλιος και το συνοδευτικό υπόδειγμα της σχετικής αίτησης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. https://www.minedu.gov.gr στη διαδρομή Εκπαίδευση/Φυσική Αγωγή/Νέα - Δελτία Τύπου.
Συνημ.: ένα ηλεκτρονικό αρχείο

Το υπόδειγμα αίτησης  ΕΔΩ 

Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

Αφίσσα: Παράλληλη στήριξη - Συνεκπαίδευση - Υποστήριξη ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥ-ΣΔΕΥ Κρήτης

 


«Η Πράξη αφορά στη στήριξη του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης και  στην ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥ-ΣΔΕΥ, με στόχο την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση,  τη συμπερίληψη και την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών/τριών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα σχολεία γενικής αγωγής της Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για την κάλυψη των αναγκών της  Πράξης απασχολούνται εκπαιδευτικοί οι οποίοι συλλειτουργούν με τον εκπαιδευτικό της τάξης ή στελεχώνουν τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., νοσηλευτές για τους μαθητές που χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για τη διάγνωση και αξιολόγηση  ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/τριών   και ειδικό βοηθητικό προσωπικό για τους μαθητές που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν».