Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020

ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ