Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΔΕ ΧΑΝΙΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (COVID-19)