Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Πρόσκληση δήλωσης προτιμήσεων για βελτίωση θέσης/οριστική τοποθέτηση Mελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της Δ.Δ.Ε. Χανίων