Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Ανακοίνωση α)Επικαιροποιημένων Πινάκων Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.) ανά κλάδο και ειδικότητα σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων, β)Χρονοδιαγράμματος υπηρεσιακών μεταβολών Γενικής και Ειδικής Αγωγής, γ)Προσωρινού πίνακα τοποθετήσεων ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά Γενικής, δ) Προσωρινού πίνακα τοποθετήσεων εκπαιδευτικών ΕΑΕ σε εναπομείναντα οργανικά κενά (ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.), ε)Προθεσμίας ενστάσεων επι των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής και στ) Προθεσμίας ενστάσεων επι των τοποθετήσεων σε εναπομείναντα οργανικά κενά ΕΑΕ (ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.)