Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

Πρόσκληση Σχολικών Μονάδων για συμμετοχή σε δράσεις στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων με Αναπηρία 2022