Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

Ανακοίνωση για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας σχετικά με την ταυτοποίηση των εξεταζόμενων