Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα υποψηφίων για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στο ΠΥΣΔΙΠ Κρήτης