Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020

Υγειονομική και Πρακτική Δοκιμασία Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α. ακαδημαϊκού έτους 2020-21 στην επιτροπή Ηρακλείου Κρήτης.