Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020

Ανακοίνωση Πράξης ΠΥΣΔΕ 14ης/11.6.2020 και Πρόσκληση κάλυψης οργανικών κενών με τη διαδικασία Βελτιώσεων-Οριστικών τοποθετήσεων