Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

Ανάρτηση αναμορφωμένου προσωρινού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά μόρια για τη θέση του Υπευθύνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού της Δ.Δ.Ε. Χανίων