Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

Ανάρτηση αναμορφωμένου προσωρινού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων με βάση τα αντικειμενικά μόρια για τη θέση του Υπευθύνου του Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων