Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019

Ανάρτηση οριστικού αξιολογικού Πίνακα κατάταξης υποψηφίων για τη θέση του Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Χανίων