Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλων στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών "Η ΕΛΠΙΣ"