Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016

Προκήρυξη εκδρομής του 1ο Γενικού Λύκειου Χανίων για το Τρεβίζο της Ιταλίας