Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016

Συμμετοχή δημοσίων υπηρεσιών και παρουσίαση καινοτόμων διοικητικών πρακτικών στο 9ο Συνέδριο Ποιότητας για τη Δημόσια Διοίκηση