Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016

Προκήρυξη για κάλυψη κενών θέσεων (ΠΕ03 και ΠΕ19/20) με απόσπαση για το σχ. έτος 2016-17 στο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών