Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 15η/14-06-2024 - ΓΕΝΙΚΗ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - «(α) Ανακοίνωση Αναμορφωμένου Πίνακα Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων Γενικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ανά κλάδο και ειδικότητα σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων, (β) ανακοίνωση προσωρινού πίνακα τοποθετήσεων αιτούντων βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης Γενικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε εναπομείναντα οργανικά κενά (γ) ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος υπηρεσιακών μεταβολών σε Γενική-Επαγγελματική Εκπαίδευση, (δ) ανακοίνωση προθεσμίας ενστάσεων των εκπαιδευτικών Γενικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης όσο αφορά τις προσωρινές τοποθετήσεις βελτίωσης - οριστικής τοποθέτησης σε εναπομείναντα οργανικά κενά σχολικών μονάδων Γενικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Δ.Δ.Ε. Χανίων»