Γραφεία Δ.Δ.Ε. Χανίων

Πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνα και γραφεία)

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023

Ανακοίνωση Πίνακα Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.) ανά κλάδο και ειδικότητα σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων

Το ΠΥΣΔΕ Χανίων με την υπ’ αριθμ. 5/30-03-2023 Πράξη του:  Α) Ανακοινώνει Πίνακα Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων Γενικής Παιδείας (επισυν.1) και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.) (επισυν. 2) ανά κλάδο και ειδικότητα και σχολική μονάδα. Β) Ανακοινώνει έγγραφο με θέμα «Ρύθμιση Υπεραριθμίας Εκπαιδευτικών και Ομάδες Σχολείων 2023» (επισυν. 3) Γ) Ενημερώνει ότι στο προσεχές χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί  Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Εφιστά την προσοχή στην τακτική παρακολούθηση της ιστοσελίδας της Δ.Δ.Ε. Χανίων (www.didechan.gr), όπου θα αναρτώνται οι σχετικές Ανακοινώσεις του ΠΥΣΔΕ Χανίων. Οι Διευθυντές/ντριες των Σχολείων, παρακαλούνται να ενημερώσουν όλους/όλες τους/τις καθηγητές/τριες του σχολείου τους με κάθε πρόσφορο τρόπο.  Φάκελος αρχείων

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

Γυμνάσια - Λύκεια: Αλλαγές στην ημερομηνία λήξης των μαθημάτων

Tροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
(Β’ 2005), ως προς το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’, σχετικά με το χρονικό διάστημα λήξης των μαθημάτων Τα μαθήματα λήγουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου. Η λήξη των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του Επαγγελματικού Λυκείου, του Ειδικού Γυμνασίου, του Ειδικού Λυκείου και του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μέχρι την 30ή Απριλίου.»  Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β’ 2005) υπουργική απόφαση. ΦΕΚ 2008τ.Β'/29-3-2023

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023