Γραφεία Δ.Δ.Ε. Χανίων

Πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνα και γραφεία)

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Αλλαγή προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών για εκκλησιαστικά σχολεία

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 58204/Θ2/26-5-2023 (ΑΔΑ: 9ΕΧΥ46ΜΤΛΗ-ΤΕ4) προκήρυξης για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής εκπαιδευτικών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του ν 4823/2021 (Α΄ 136), σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά,της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και των επισυναπτόμενων σε αυτή δικαιολογητικών στον ιστότοπο: www.iep.edu.gr/services/ekklisiastika_teachers/ αλλάζει λόγω τεχνικού κωλύματος.
Ως εκ τούτου, η νέα αποκλειστική προθεσμία αρχίζει την 07/06/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει την 14/06/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00.

Το έγγραφο ΕΔΩ

 

Μήνυμα του Δντή της ΔΔΕ Χανίων για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων

 


Αγαπητά μας παιδιά,

Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) η έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων δεν σηματοδοτεί μόνο τη χρονική αφετηρία μιας σημαντικής εξεταστικής διαδικασίας για την οποία έχετε κοπιάσει εδώ και πολύ καιρό, αλλά επιπλέον σηματοδοτεί και το τέλος μίας πολυετούς εκπαιδευτικής πορείας κατά την οποία είχατε την ευκαιρία χάρη στους/στις εκπαιδευτικούς να αποκτήσετε γνώσεις και κοινωνικές δεξιότητες, να διαμορφώσετε στάσεις και αξίες για την ενήλικη ζωή σας και να προετοιμαστείτε για τις σπουδές που εσείς επιθυμείτε και έχετε τη φιλοδοξία να ολοκληρώσετε.

Σε αυτή, λοιπόν, τη σημαντική προσωπική στιγμή για τον καθένα και την καθεμία από εσάς, είμαστε δίπλα σας! Η σημασία αυτών των στιγμών δεν πρέπει να σας φοβίζει ούτε να σας λυγίσει. Είναι απλώς μία αρχή. Όμως δεν θα είναι η μοναδική, ούτε ίσως και η πλέον καθοριστική, όπως συχνά έχει αποδειχθεί. Μην ξεχνάτε, άλλωστε, ότι η ζωή για εσάς μόλις τώρα ξεκινάει. Και σε αυτή τη ζωή η χαρά και η ικανοποίηση βρίσκονται στο ταξίδι και όχι στον προορισμό.

Με εμπιστοσύνη, λοιπόν, στις ικανότητές σας, με αισιοδοξία και πίστη για το μέλλον, σας ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στην προσπάθειά σας!

 

Ο Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Χανίων

Ιωάννης Παναγιώτης Αμπελάς

Φιλόλογος

Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

22 προτάσεις-κλειδιά για Πανελλαδικές 2023

 

Το Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της ΔΔΕ Χανίων εύχεται σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες 

Καλή Επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023!!!

 

Δείτε εδώ το Έντυπο με 22 προτάσεις-κλειδιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ’ Λυκείου για τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους, από το Εργαστήριο Συμβουλευτικής Επιστήμης και Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών, που στοχεύει στην ενίσχυση της προσωπικής και επαγγελματικής ενδυνάμωσης των τελειοφοίτων μαθητών και μαθητριών με τη λήξη του σχολικού έτους και την αφετηρία των Πανελλαδικών που τονίζει ότι η μάθηση δεν τελειώνει με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και προτείνουν στους μαθητές να αξιοποιούν όλες τις ευκαιρίες μάθησης που τους δίνονται και δίνουν μάλιστα συγκεκριμένες συμβουλές σχετικά με αποτελεσματική μελέτη

Παρασκευή 26 Μαΐου 2023

Ανακοίνωση Επικαιροποιημένου Πίνακα Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.) ανά κλάδο και ειδικότητα σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων, υποβολή αιτήσεων από τους/τις εκπαιδευτικούς της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης για τοποθέτηση σε οργανικά κενά, προθεσμία κατάθεσης Δήλωσης αποδοχής ή όχι υπεραριθμίας, υποβολή αιτήσεων από τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για τοποθέτηση σε οργανικά κενά.

Πέμπτη 25 Μαΐου 2023

Πρόσκληση υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 3 του άρθρο

 Κατόπιν δημοσίευσης της υπό στοιχεία 57070/Ε1/24-5-2023 (ΦΕΚ 12/τ.ΑΣΕΠ/24-5-2023, ΑΔΑ:ΨΛΥΡ46ΜΤΛΗ-ΤΔΚ) υπουργικής απόφασης, με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία 50316/Ε1/4-5-2023 (ΦΕΚ 11/τ. ΑΣΕΠ/5-5-2023, ΑΔΑ:ΩΧ0Α46ΜΤΛΗ-62Χ) ομοία, ως προς τις διαθέσιμες περιοχές διορισμού πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (συγκεκριμένα αφαιρείται η οργανική θέση από τη Δ.Π.Ε. Χαλκιδικής και προστίθεται στη Δ.Π.Ε. Φθιώτιδας), και της έκδοσης της υπό στοιχεία 57970/Ε1/25-5-2023 (ΑΔΑ:Ψ6ΓΤ46ΜΤΛΗ-ΕΗΨ) Εγκυκλίου της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ της Προκήρυξης του ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ Γ΄ 1653/23-7-2021, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει) και επιθυμούν να διοριστούν μόνιμα σε κενές οργανικές θέσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτιμήσεων περιοχών για μόνιμο διορισμό. 

Οι αιτήσεις - δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) (https://opsyd.sch.gr), από την Παρασκευή 26 Μαΐου έως και τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2023 και ώρα 10.00 π.μ. 

Αιτήσεις υποψηφίων του κλάδου ΠΕ05-Γαλλικής που έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 50316/Ε1/4-5-2023 (τ.ΑΣΕΠ 11) απόφασης θα αξιολογηθούν αποκλειστικά και μόνο για τις περιοχές διορισμού που εμφανίζονται ως διαθέσιμες στον επικαιροποιημένο (με την αριθμ. πρωτ. 57070/Ε1/24-5-2023 υπουργική απόφαση) πίνακα του Παραρτήματος II «ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ».

Οι εν λόγω υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμούν, να επικαιροποιήσουν τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση.

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία 50316/Ε1/4-5-2023 (τ.ΑΣΕΠ 11) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η εγκύκλιος διορισμών ΕΔΩ 

Η τροποποιίηση πρσόκλησης διορισμών ΕΔΩ