Γραφεία Δ.Δ.Ε. Χανίων

Πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνα και γραφεία)

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Τα θέματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΓΕΛ στα Νέα Ελληνικά

Μόνιμοι διορισμοί 35 εκπαιδευτικών, κλάδου ΠΕ05, σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62 του ν.4589/2019 (Α΄ 13) και δυνάμει της περ. ια΄ της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 5043/2023 (Α΄ 91)

 

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, στο πλαίσιο της υπό στοιχεία 57070/Ε1/24-5-2023 (ΦΕΚ 12/τ.ΑΣΕΠ/24-5-2023, ΑΔΑ:ΨΛΥΡ46ΜΤΛΗ-ΤΔΚ) υπουργικής απόφασης, με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία 50316/Ε1/4-5-2023 (ΦΕΚ 11/τ. ΑΣΕΠ/5-5-2023, ΑΔΑ:ΩΧ0Α46ΜΤΛΗ-62Χ) ομοία, διορίζονται 35 εκπαιδευτικοί Γενικής Εκπ/σης, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ05, εγγεγραμμένων στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α΄ της Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ Γ΄ 1653/23-7-2021.

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα ακολουθήσει νεότερο δελτίο τύπου, με το οποίο θα ενημερωθούν οι διοριζόμενοι για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Ο πίνακας σε μορφή xls 

Τα σημερινά θέματα στα Νέα Ελληνικά ΕΠΑΛ

Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Αλλαγή προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών για εκκλησιαστικά σχολεία

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 58204/Θ2/26-5-2023 (ΑΔΑ: 9ΕΧΥ46ΜΤΛΗ-ΤΕ4) προκήρυξης για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής εκπαιδευτικών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του ν 4823/2021 (Α΄ 136), σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά,της αίτησης υποψηφιότητας, καθώς και των επισυναπτόμενων σε αυτή δικαιολογητικών στον ιστότοπο: www.iep.edu.gr/services/ekklisiastika_teachers/ αλλάζει λόγω τεχνικού κωλύματος.
Ως εκ τούτου, η νέα αποκλειστική προθεσμία αρχίζει την 07/06/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 και λήγει την 14/06/2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00.

Το έγγραφο ΕΔΩ

 

Μήνυμα του Δντή της ΔΔΕ Χανίων για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων

 


Αγαπητά μας παιδιά,

Όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) η έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων δεν σηματοδοτεί μόνο τη χρονική αφετηρία μιας σημαντικής εξεταστικής διαδικασίας για την οποία έχετε κοπιάσει εδώ και πολύ καιρό, αλλά επιπλέον σηματοδοτεί και το τέλος μίας πολυετούς εκπαιδευτικής πορείας κατά την οποία είχατε την ευκαιρία χάρη στους/στις εκπαιδευτικούς να αποκτήσετε γνώσεις και κοινωνικές δεξιότητες, να διαμορφώσετε στάσεις και αξίες για την ενήλικη ζωή σας και να προετοιμαστείτε για τις σπουδές που εσείς επιθυμείτε και έχετε τη φιλοδοξία να ολοκληρώσετε.

Σε αυτή, λοιπόν, τη σημαντική προσωπική στιγμή για τον καθένα και την καθεμία από εσάς, είμαστε δίπλα σας! Η σημασία αυτών των στιγμών δεν πρέπει να σας φοβίζει ούτε να σας λυγίσει. Είναι απλώς μία αρχή. Όμως δεν θα είναι η μοναδική, ούτε ίσως και η πλέον καθοριστική, όπως συχνά έχει αποδειχθεί. Μην ξεχνάτε, άλλωστε, ότι η ζωή για εσάς μόλις τώρα ξεκινάει. Και σε αυτή τη ζωή η χαρά και η ικανοποίηση βρίσκονται στο ταξίδι και όχι στον προορισμό.

Με εμπιστοσύνη, λοιπόν, στις ικανότητές σας, με αισιοδοξία και πίστη για το μέλλον, σας ευχόμαστε ολόψυχα κάθε επιτυχία στην προσπάθειά σας!

 

Ο Διευθυντής της Δ.Δ.Ε. Χανίων

Ιωάννης Παναγιώτης Αμπελάς

Φιλόλογος