Γραφεία Δ.Δ.Ε. Χανίων

Πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνα και γραφεία)

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022

Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

Διορισμοί Μονίμου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) & Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) - ΦΕΚ 1927Γ/16-8-2022

 Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στον Προϊστάμενο/στην Προϊσταμένη της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΦΕΚ 1927Γ/16-8-2022

Διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών στα Μουσικά Σχολεία - ΦΕΚ 1929Γ/16-8-2022

 Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΦΕΚ 1929Γ/16-8-2022

Διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής - ΦΕΚ 1928Γ/16-8-2022

 Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΦΕΚ 1928Γ/16-8-2022