Γραφεία Δ.Δ.Ε. Χανίων

Πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνα και γραφεία)

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΓΕΚ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΣΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020


Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε συνεργασία με
την Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Επ.Α.)

Προκηρύσσει

τους Πανελλήνιους Αγώνες Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης μαθητών και μαθητριών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.
Ελλάδας σχολ. έτους 2019-2020.
Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων
(Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, σε συνεργασία με την Ελληνική Φίλαθλη
Ομοσπονδία Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης(E.Φ.Ο.Επ.Α.).
Ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται η 20 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και τόπος
διεξαγωγής το Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Δερβενίου.

Ο φάκελος Εγγράφων με την πλήρη προκήρυξη και τα απαραίτητα συνοδευτικά
κλικ εδώ:

Έγγραφα Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΣΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π.Ε. και Δ.Ε. του Υ.ΠΑΙ.Θ. σε
συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Πάλης (ΕΛ.Ο.Π.)
Προκηρύσσει
τους Πανελλήνιους Αγώνες Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας Πάλης μαθητών και μαθητριών ΓΕ.Λ. και
ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας σχολ. έτους 2019-2020.
Η διοργάνωση ανατίθεται στην Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων
(Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία
Πάλης.
Ημερομηνία διεξαγωγής των αγώνων ορίζεται η Δευτέρα 23 Μαρτίου 2020 και τόπος διεξαγωγής το
Δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Σερρών (Κοιλάδας)

Ο φάκελος Εγγράφων με την πλήρη προκήρυξη και τα απαραίτητα συνοδευτικά
κλικ εδώ: Πάλη Εγγραφα

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020

Παράταση προθεσμίας κατάθεσης δικαιολογητικών υποψηφίων της προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ

Κατόπιν του από 20-2-2020 δελτίου τύπου του ΑΣΕΠ, με θέμα «Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019», σύμφωνα με το οποίο, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12- 2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., παρατείνεται μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους υποψηφίους της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019, κατά την ανωτέρω σχετική πρόσκληση, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020.