Γραφεία Δ.Δ.Ε. Χανίων

Πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνα και γραφεία)

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2022

Δήλωση συμμετοχής στη δράση με τίτλο «Χριστούγεννα στα Χανιά με δώρα ξεχωριστά» .

 Ο Δήμος Χανίων και το Γραφείο Φυσικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προσκαλούν τους καθηγητές Γυμνασίου μαζί με ένα τμήμα ή μια αντιπροσωπευτική ομάδα του σχολείου να δηλώσουν συμμετοχή στη δράση με τίτλο «Χριστούγεννα στα Χανιά με δώρα ξεχωριστά».

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 «Από τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Συμβούλων Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε. Σ.Ε.) κοινοποιούνται οι αναμορφωμένοι αξιολογικοί πίνακες των υποψηφίων Σ.Ε., όπως αυτοί έχουν καταρτιστεί με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32, του ν.4823/2021 (Α΄136), μετά την εξέταση των ενστάσεων. Ανακοινώνεται επίσης το πρόγραμμα συνεντεύξεων του Δ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε. και γνωστοποιείται ότι τα προγράμματα συνεντεύξεων των υποψηφίων Σ.Ε. των Α, Β, Γ, Ε, ΣΤ Π.Σ.Ε. θα αναρτηθούν με νεότερη ανακοίνωσή μας. Υπενθυμίζουμε στους υποψηφίους ότι το Δ’ Π.Σ.Ε. Σ.Ε. εδρεύει στο 2ο Πρότυπο Λύκειο Αθηνών: Τιμολέοντος Φιλήμονος 30-32 & Έλενας Βενιζέλου, 11521.»

Κατόπιν παράκλησης του Συμβουλίου, καλούνται οι υποψήφιοι να προσέρχονται στο χώρο των συνεντεύξεων,  νωρίτερα από την ώρα έναρξής που αναγράφεται στον σχετικό πίνακα.

Από Δ.Υ.Κ.Ε.Ε.Π. Π.Ε. & Δ.Ε. – Τμήμα Δ΄ Στελεχών Π.Ε. & Δ.Ε.

 

 Α' Π.Σ.Ε. Αναμορφωμένος Αξιολογικός πίνακας 

Β' Π.Σ.Ε. Αναμορφωμένος Αξιολογικός πίνακας

Γ' Π.Σ.Ε. Αναμορφωμένος Αξιολογικός πίνακας 

Δ' Π.Σ.Ε. Αναμορφωμένος Αξιολογικός πίνακας

Ε' Π.Σ.Ε. Αναμορφωμένος Αξιολογικός πίνακας

Στ' Π.Σ.Ε. Αναμορφωμένος Αξιολογικός πίνακας 

Δ' Π.Σ.Ε. Πρόγραμμα συνεντεύξεων 

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ- ΕΒΠ

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022

Τοποθετήσεις αναπληρωτών Δ φάσης Γενικής Αγωγής στη Δ.Δ.Ε. Χανίων

 


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ αναπληρωτών Δ φάσης Γενικής Αγωγής στη Δ.Δ.Ε. Χανίων