Γραφεία Δ.Δ.Ε. Χανίων

Πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνα και γραφεία)

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

Γυμνάσια - Λύκεια: Αλλαγές στην ημερομηνία λήξης των μαθημάτων

Tροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
(Β’ 2005), ως προς το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Α’, σχετικά με το χρονικό διάστημα λήξης των μαθημάτων Τα μαθήματα λήγουν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου. Η λήξη των μαθημάτων του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου, του Επαγγελματικού Λυκείου, του Ειδικού Γυμνασίου, του Ειδικού Λυκείου και του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου καθορίζεται κάθε έτος με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μέχρι την 30ή Απριλίου.»  Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β’ 2005) υπουργική απόφαση. ΦΕΚ 2008τ.Β'/29-3-2023

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Τοποθετήσεις ΣΤ' Φάση Αναπληρωτών

 

Τοποθετήσεις ΣΤ' Φάση Αναπληρωτών: ΕΔΩ

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί θα βρουν τα απαραίτητα για την πρόσληψή τους έντυπα, ανάλογα με τον ΤύποΠρόσληψης στον οποίο ανήκουν, στους αντίστοιχους φακέλους που θα βρουν στο μενού: «Έντυπα→ Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι» περισσότερα ΕΔΩ