Γραφεία Δ.Δ.Ε. Χανίων

Πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνα και γραφεία)

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Πέμπτη 19 Μαΐου 2022

Παράταση - Προσφορά θέσεων μαθητείας από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα για το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας» περιόδου 2022-2023

 Λόγω της πληθώρας των  αιτημάτων από φορείς του Δημόσιου Τομέα για τη διάθεση θέσεων στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας, η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας ανακοινώνει ότι η δυνατότητα διάθεσης θέσεων παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 17/06/2022 και ώρα 23:59Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική καταχώριση για διάθεση θέσεων μαθητείας πραγματοποιείται στον ιστότοπο https://e-mathiteia.minedu.gov.gr/ όπου έχουν αναρτηθεί η σχετική Πρόσκληση καθώς και ο Οδηγός για την υποβολή θέσεων μαθητείας. 


Τρίτη 17 Μαΐου 2022

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

  1. Παρατηρείται το φαινόμενο οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν λανθασμένα, στην παρούσα φάση, Αίτηση Βελτίωσης.

Παρακαλούνται όσοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν Αίτηση Βελτίωσης να την ανακαλέσουν και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που αναγράφονται στην υπ’ αρ. πρωτ. ΠΥΣΔΕ  Φ. 2.1/444/16-5-2022  Ανακοίνωση της 16ης/16-05-2022 Πράξης του ΠΥΣΔΕ Χανίων.

Στην Ανακοίνωση αναφέρεται:

«β) Οι οργανικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί αν το επιθυμούν, θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση προτίμησης τοποθέτησης σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων της ίδιας ή όμορης ομάδας και θα ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα για τη συμπλήρωση της αίτησής τους:

Α.  Εισάγεστε απευθείας από την ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://srv-dide.chan.sch.gr/

Β.  “Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ΠΑΣΙΦΑΗ”

Γ.  “Αιτήσεις”

Δ.  “Νέα αίτηση”

Ε.  “για αλλαγή οργανικής θέσης από τους ονομαστικά  υπεράριθμους”»

 

2.  Επίσης όπως αναφέρεται στο έγγραφο «Ρύθμιση Υπεραριθμίας Εκπαιδευτικών και Ομάδες Σχολείων 2022» το οποίο βρίσκεται στον φάκελο της 14ης/6-5-2022 Πράξης του  ΠΥΣΔΕ Χανίων:

«3) Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι επιθυμούν να ρυθμίσουν την υπεραριθμία τους θα πρέπει μαζί με την αίτησή τους να υποβάλουν (εκτός εάν τα έχουν ήδη καταθέσει σε αίτηση μετάθεσης/βελτίωσης το τρέχον σχολικό έτος) στη Δ.Δ.Ε. Χανίων, τα εξής: α) Πιστοποιητικό εντοπιότητας β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση τέκνου που σπουδάζει γ) Βεβαίωση της υπηρεσίας ή του ασφαλιστικού φορέα του / της συζύγου για την συνυπηρέτηση προκειμένου να συνυπολογιστούν στο σύνολο τα μόριά τους».  


Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλλούν στο  email: pysde@dide.chan.sch.gr