Γραφεία Δ.Δ.Ε. Χανίων

Πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνα και γραφεία)

Πρόσφατες Αναρτήσεις

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

Κλειστά τα σχολεία των δήμων Καντάνου Σελίνου και Σφακίων αύριο 6-2-2023

 Αύριο Δευτέρα 6-2-2023 θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία των δήμων Καντάνου Σελίνου και Σφακίων 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Η ΟΕΣΑΔ και ο Δ/ντης της ΔΔΕ Χανίων, αποφάσισαν την ΑΝΑΣΤΟΛΗ του σχολικού πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου για την Δευτέρα 06 - 02 - 2023, λόγω έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η ασφάλεια των μαθητών, καθώς και η ποιότητα των αγώνων, οδηγούν σε μια τέτοια απόφαση. 

Θα υπάρξει αναπροσαρμογή του προγράμματος τις επόμενες ημέρες, το οποίο θα ενημερωθεί στους ήδη υπάρχοντες συνδέσμους των αθλημάτων και θα λάβετε σχετική ενημέρωση.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ: 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής και όλων όσων εμπλέκονται με την διαδικασία.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση και την συνεργασία.

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023

Ημερίδα για το Erasmus+

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο πρόγραμμα «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»

 

H καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και εκπαιδευτών/ριών Ι.Ε.Κ. της με αρ. πρωτ. 14623/23-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΘΧΤΟΞΛΔ-ΓΘΔ) πρόσκλησης για υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας, με MIS5008057 παρατείνεται έως και τη Δευτέρα 13-02-2023 στις 15:00.

H ανακοίνωση του ΙΕΠ 

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1ΕΑ/2022

 

Καταχωρίστηκε εκ νέου στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ ο πίνακας κατάταξης με σειρά προτεραιότητας (Γ2) και ο πίνακας απορριπτέων της Προκήρυξης 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/21-4-2022 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Ανακοινώνονται α) η απόφαση τοποθέτησης των Συμβούλων Εκπαίδευσης αρμοδιότητας του Γ' και Δ' Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Σ.Ε. (Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Κρήτης , Πελοποννήσου, Β. Αιγαίου  και Ν. Αιγαίου) και β) η Διαπιστωτική Απόφαση «Διαπίστωση της λήξης της θητείας ή της παύσης άσκησης των αρμοδιοτήτων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου» Οι τοποθετούμενοι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία έως και την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023.

Απόφαση τοποθέτησης        Διαπιστωτική πράξη

Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας των Εξεταστικών Κέντρων Π.Ε. Χανίων, ως επιτηρητής-επιτηρήτρια, για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π. (Πρόσκληση/Προκήρυξη 2Γ/2022)

 Προσκαλούμε όσους εκ των εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων των Σχολικών Μονάδων περιοχής ευθύνης μας επιθυμούν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στις Ομάδες Εργασίας των Εξεταστικών Κέντρων  της ΔΔΕ Χανίων, ως επιτηρητές-επιτηρήτριες, για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό Α.Σ.Ε.Π. (Πρόσκληση/Προκήρυξη 2Γ/2022), με ημερομηνία διεξαγωγής το Σάββατο, 04 Μαρτίου 2023.

  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα που βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο, μέχρι την Κυριακή, 05 Φεβρουαρίου 2023.
   Επισημαίνουμε ότι η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας αποτελεί μόνον εκδήλωση ενδιαφέροντος και δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για την υπηρεσία.    Οι επιλεγέντες επιτηρητές-επιτηρήτριες, θα ειδοποιηθούν μέσω του προσωπικού email που θα δηλώσουν στην ηλεκτρονική φόρμα. 

Με εκτίμηση
Ο ΕΠΟΠΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΕΠ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2Γ/2022
ΔΡ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΜΠΕΛΑΣ
ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΟΣΚυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Προκήρυξη για εισαγωγή σε σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων


Ανακοινώνεται ότι, η Προκήρυξη για την εισαγωγή ΙΔΙΩΤΩΝ στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με το σύστημα των ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr(ΑΔΑ: 6ΨΚΧ4653ΠΩ-5Λ8), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να εισαχθούν στις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλουν ΠΛΗΡΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει τις ημερομηνίες από 01/02/2023 ημέρα Τετάρτη, έως και 14/02/2023 ημέρα Τρίτη.