Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024

ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 13η/06-06-2024: Γενική/Επαγγελματική εκπαίδευση: (α) Αναμορφωμένος Πίνακας Οργανικών Κενών & Πλεονασμάτων (β) Προσωρινός Πίνακας τοποθετήσεων αιτούντων βελτίωσης / οριστικής τοποθέτησης (γ) Χρονοδιάγραμμα υπηρεσιακών μεταβολών, (δ) Προθεσμία ενστάσεων εκπαιδευτικών για τις προσωρινές τοποθετήσεις βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης σε οργανικά κενά