Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

Ανακοίνωση Επικαιροποιημένων Πινάκων Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.) ανά κλάδο και ειδικότητα σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων, ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος υπηρεσιακών μεταβολών, ανακοίνωση οριστικού πίνακα ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής, ανακοίνωση οριστικού πίνακα οργανικών τοποθετήσεων-βελτιώσεων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.), ανακοίνωση προθεσμίας αιτήσεων τοποθέτησης σε οργανικά κενά των ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής και προθεσμίας αιτήσεων των εκπαιδευτικών Ειδικής που έχουν μείνει στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ για τοποθέτηση σε εναπομείναντα οργανικά κενά Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.)