Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

Ανακοίνωση Επικαιροποιημένων Πινάκων Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.) ανά κλάδο και ειδικότητα σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων, ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος υπηρεσιακών μεταβολών, ανακοίνωση προσωρινού πίνακα ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής, ανακοινωση προσωρινού πίνακα οργανικών τοποθετήσεων-βελτιώσεων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σε οργανικά κενά (ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.), ανακοίνωση προθεσμίας κατάθεσης ενστάσεων χαρακτηρισμού ονομαστικά υπεράριθμων στη Γενική και οργανικών τοποθετήσεων-βελτιώσεων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση