Δευτέρα 13 Μαΐου 2024

Το νέο ποινολόγιο για την κατοχή κινητών τηλεφώνων ή οποιαδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής με σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός σχολικών χώρων