Δευτέρα 13 Μαΐου 2024

Διαβίβαση Δελτίου Τύπου του ΙΕΠ και Πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για την Επιλογή εκπαιδευτικών που θα ενταχθούν στο σώμα επιμορφωτών εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσα