Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Προκήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντού/ντριας του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Κισάμου (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Κισάμου) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χανίων