Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

Τοποθέτηση Διευθυντή Γενικού Λυκείου Ελευθερίου Βενιζέλου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Χανίων