Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023

Ανακοίνωση ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ (μετά τις ενστάσεις) πινάκων ΔΕΚΤΩΝ & ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ υποψηφίων για τις θέσεις Υποδιευθυντών/ντριών σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Χανίων