Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2023

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών Μουσικού Σχολείου Θερίσου, 5ου Γυμνασίου Χανίων, ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Χανίων και Γυμνασίου Σούδας στο πλαίσιο της με στοιχεία ΑΠ7187/30-10-2023 (ΑΔΑ: 9ΗΒΕ46ΝΚΠΔ-877) επαναπροκήρυξης-πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διευθυντή της Δ.Δ.Ε. Χανίων