Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023

Κατάθεση στεφάνων από μαθητές της ΔΔΕ Χανίων στο Ηρώο για την 28η Οκτωβρίου 1940