Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ