Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

Παράταση θητείας των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πειραματικό Σχολείο Π.Ε. μέχρι 31-8-2024 - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ