Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ/ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΕΣ/ΕΠΙΤΗΡΗΤΕΣ Π.Ε.Γ.Π. 5ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023