Παρασκευή 4 Αυγούστου 2023

Οριστική τοποθέτηση νεοδιόριστων Μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)