Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας αντικειμενικών κριτηρίων Υποψηφίων Διευθυντών/-τριών Σχολικών Μονάδων Δ.Δ.Ε. Χανίων και υποβολή ενστάσεων