Τρίτη 18 Ιουλίου 2023

Πρόταση οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά Γενικής Παιδείας σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Χανίων, με τη διαδικασία των Βελτιώσεων-Οριστικών τοποθετήσεων και υποβολή αιτήσεων για τα εναπομείναντα οργανικά κενά