Τρίτη 18 Ιουλίου 2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στο Τ.Σ.Ε. της Δ.Δ.Ε. Χανίων