Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

Πρόσκληση σε επιμορφωτική ημερίδα με θέμα «Συμμετοχή σε υφιστάμενα έργα και υποβολή προτάσεων για νέα έργα που εντάσσονται στο πρόγραμμα Erasmus+»