Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ.Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ και ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΣΕ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ