Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023

Κοινοποίηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα για την πλήρωση με επιλογή θέσεων Διευθυντών/τριών Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)