Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022

Πρόγραμμα « Γνωρίζω τα αθλήματα στο χώρο τους» στο πλαίσιο Εκπαιδευτικών Επισκέψεων Σχολικών Μονάδων