Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Κέντρου Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) Χανίων της Π.Δ.Ε. Κρήτης