Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2022

ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ