Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022

Διευκρινιστικές οδηγίες ΥΠΑΙΘ σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ