Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022

Κάλυψη λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Χανίων - Πράξη ΠΥΣΔΕ 27η_18.8.2022