Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ A’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2022